Regeling vervallen per 31-12-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 5965)

Geldend van 01-11-2019 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 5965)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Water en Groen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, art. 3; Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019 31-12-2020 artikel 2a

29-10-2019

prb-2019-7184

PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135)
24-05-2019 27-11-2016 01-11-2019 Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd.

21-05-2019

prb-2019-3828

PZH-2016-567678591
08-11-2016 24-05-2019 nieuwe regeling

01-11-2016

Prov. BLad 2016, 5965

PZH-2016-567678591