Regeling vervallen per 31-12-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 5965)

Geldend van 01-11-2019 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016) (Prov. Blad 2016, nr. 5965)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Water en Groen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, art. 3; Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, art. 1.3.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019 31-12-2020 artikel 2a

29-10-2019

prb-2019-7184

PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135)
24-05-2019 27-11-2016 01-11-2019 Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd.

21-05-2019

prb-2019-3828

PZH-2016-567678591
08-11-2016 24-05-2019 nieuwe regeling

01-11-2016

Prov. BLad 2016, 5965

PZH-2016-567678591