Regeling vervallen per 17-01-2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2017) (Prov. Blad 2016, nr. 5966)

Geldend van 08-11-2016 t/m 16-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2017) (Prov. Blad 2016, nr. 5966)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, art. 3, lid 2; Uitvoeringsregeling POP-3, art. 1.3.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt op 31 december 2020.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2016 17-01-2017 nieuwe regeling

01-11-2016

Prov. Blad 2016, 5966

PZH-20160567678591