Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Heerde

Geldend van 09-11-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Heerde
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Heerde
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-19365 exb-2018-19366 exb-2018-19367

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4, lid 1
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.5
  3. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2016 14-04-2016 nieuwe regeling

24-10-2016

Schaapskooi, 08-11-2016 GVOP, 09-11-2016

Onbekend.