Regeling vervallen per 15-03-2019

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels voor de uitvoering van de wet natuurbescherming Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

Geldend van 28-04-2017 t/m 14-03-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels voor de uitvoering van de wet natuurbescherming Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Citeertitel Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en landschap
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 143 PW
 2. art. 2.9 lid 3 Wet natuurbescherming
 3. art. 3.3 lid 2 Wet natuurbescherming
 4. art. 3.4 lid 2 Wet natuurbescherming
 5. art. 3.8 lid 2 Wet natuurbescherming
 6. art. 3.9 lid 2 Wet natuurbescherming
 7. art. 3.11 lid 2 Wet natuurbescherming
 8. art. 3.12 lid 9 Wet natuurbescherming
 9. art. 3.14 lid 2 Wet natuurbescherming
 10. art. 3.15 lid 3 Wet natuurbescherming
 11. art. 3.15 lid 4 Wet natuurbescherming
 12. art. 3.16 lid 3 Wet natuurbescherming
 13. art. 3.16 lid 4 Wet natuurbescherming
 14. art. 3.25 lid 2 Wet natuurbescherming
 15. art. 4.2 lid 2 Wet natuurbescherming
 16. art. 4.3 lid 3 Wet natuurbescherming
 17. art. 4.5 lid 4 Wet natuurbescherming
 18. art. 6.1 Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2017 15-03-2019 bijlage 3

11-04-2017

prb-2017-1779

2049491
04-04-2017 28-04-2017 artikel 3, 14

22-03-2017

prb-2017-1383

2017862
01-01-2017 04-04-2017 nieuwe regeling

26-10-2016

Provinciaal blad 2016, 5854

1949951