Wonen in de gemeente Brummen

Geldend van 04-11-2016 t/m heden

Intitulé

Wonen in de gemeente Brummen (afwegingskader woningbouw)

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om:

  • 1.

    het Uitvoeringsprogramma 2016-2025 vast te stellen;

  • 2.

    het Afwegingskader woningbouw vast te stellen en deze daags na publicatie in werking te laten treden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2016
de loco-secretaris, H.A.J. van de Vliert
de burgemeester, A.J. van Hedel