Regeling vervallen per 01-01-2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5768)

Geldend van 03-11-2016 t/m 31-12-2016

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-0005091) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2016 voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 5768)

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

Besluiten:

Onder voorbehoud van vaststelling van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 voor het jaar 2016 de volgende deelplafonds vast te stellen:

• Deelplafond voor aanvragen op grond van artikel 4, eerste lid:

€ 25.215.000,-

• Deelplafond voor aanvragen op grond van artikel 4, tweede lid: € 0,-

Ondertekening

Den Haag, 11 oktober 2016
Drs. J. Smit, voorzitter
Drs. G.M. Smid-Marsman, plv. secretaris.