Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016)

Geldend van 27-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016)
Citeertitel Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, art. 3, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland 2014 wordt ingetrokken, met dien verstande dat: a. subsidies die na 1 september 2016 zijn verleend op grond van paragraaf 2.1 van de Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland 2016 na de datum van inwerkingtreding van dit besluit op de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 berusten; b. de Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland 2014, zoals deze regeling luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, van kracht blijft voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd op grond van de overige paragrafen van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (Prov. Blad, 2016, nr. 5844; gerectificeerd in Prov. Blad 2016, 6011).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2016 nieuwe regeling

11-10-2016

Prov. Blad 2016, nr. 5769

PZH-2016-565675226 DOS-2016-0005091