Algemene Plaatselijke Verordening Rheden

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Geen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2023 Wijziging regeling ivm inwerkingtreding Omgevingswet

19-12-2023

gmb-2023-557764

Onbekend.
01-01-2021 31-12-2023 art. 1:8, 2:1, 2:1a, 2:10a, 2:11 lid 3 en 3, 2:12, 2:24 li1 onderb, 2:25 lid 2, 2:26, 2:27, 2:28 lid 2 en 3, 2:31, 2:38b lid 3 en 5, 2:48a, 2:50a, 2:51, 4:1 onder b, f en g, 4:2 lid 2 en 8, 4:3 lid 1, 7 en 8, 4:6 lid 3, 4:9a, a:9b, 5:6, 5:8, 5:10, 5:12, 5:14 lid 2, 5:17 lid 2 onder a, 5:18, 5:22 lid 2 onder a, 5:32 en 6:1

15-12-2020

gmb-2020-347299

geen
05-07-2018 01-01-2021 art. 1:3 lid 3, 1:6 onder d, 1:7, 2:24 lid 3 en 4, 2:25, 2:27, 2:37, 2:38, 2:39 lid 2 onder b, 2:40a, 2:42 lid 2 onder b, 2:77, 2:79, 4:6 lid 4, 4:11 lid 3, 5:13 lid 3, 5:15, 6:2 lid 4

28-06-2018

gmb-2018-142225

Geen
08-01-2016 05-07-2018 art. 2:1 lid 2, 2:10, 2:12 lid 5, 2:23A, 2:38, 2:57 lid 1 onder a, 2:59, 2:68 onder d, 2:73A lid 2, 2:73B lid 1, 4:1 onder a, 4:3 lid 2, 5:6 lid 1 onder a, 5:12, 5:31A

15-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 07-01-2016

Geen
11-07-2014 08-01-2016 art. 1:10, Afdeling 9A, 2:44 lid 1, 6:2 lid 2

01-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 10-07-2014

Geen
05-06-2014 11-07-2014 art. 2:29 lid 1c, 2:34b, 2:59 lid 3a, 6:2 lid 1

20-05-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 04-06-2014

Geen
01-01-2014 05-06-2014 art. 2:34a, 2:34b, 2:34c, 2:34d, 2:34e, 6:1 lid 1

26-11-2013

Regiobode, 11-12-2013

Geen
04-07-2013 01-01-2014 art. 4:10 en 4:11, toelichting

18-06-2013

Regiobode, 03-07-2013

Geen
09-05-2013 04-07-2013 art. 2:25, 2:28, 4:2, 4:3, 5:33a, 6:2, toelichting

26-02-2013

Regiobode, 8-05-2013

Geen
29-12-2011 09-05-2013 art. 1:9, 1:10, 2:10C, toelichting

20-12-2011

Regiobode, 28-12-2011

Geen
25-08-2011 29-12-2011 art. 2:29, 2:71, 2:73A, 2:73B, 6:1, toelichting

28-06-2011

Regiobode, 24-08-2011

Geen
14-10-2010 01-10-2010 25-08-2011 art. 1:1, 1:2, 1:8, 2:1, 2:11, 4:11, 4:12, 4:15, toelichting

28-09-2010

Regiobode, 13-10-2010

Geen