Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

Geldend van 08-11-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening toeristenbelasting 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

27-10-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 153832 7 november 2016

Onbekend