Welstandsnota 2009

Geldend van 28-02-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota 2009
Citeertitel Welstandsnota 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De welstandsnota 2004, welke op 1 juli 2004 inwerking is getreden, wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2009 nieuwe regeling

29-01-2009

gemeentejournaal, 27-02-2009

Gemeentestukken 2008-209