Besluit ondermandaat Omgevingsontwikkeling

Geldend van 20-10-2016 t/m heden

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT OMGEVINGSONTWIKKELING

De teammanager Omgevingsontwikkeling;

Overwegende dat:

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team Omgevingsontwikkeling bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT:

  • 1.

    De aan de teammanager Omgevingsontwikkeling gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers/functies, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers.

  • 2.

    Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt. 

Ondertekening

Panningen, 11 oktober 2016
De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,
 
J. Plompen 

Overzicht ondermandaat