Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen

Geldend van 03-10-1996 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149a, 176

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-1996 Nieuwe regeling

09-09-1996

De Faam, 25-09-1996

burgemeester en wethouders d.d. 13-08-1996, volgnummer 96-108