WELSTANDSNOTA 2016 HEEMSTEDE

Geldend van 22-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling WELSTANDSNOTA 2016 HEEMSTEDE
Citeertitel Welstandsnota 2016 Heemstede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2017-23709

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, artikel 12a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de welstandsnota van 11 oktober 2007 en Deelnotitie 1 - Bebouwing en Deelnotitie 2 - Reclame

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2017 Nieuwe regeling

29-09-2016

Gemeenteblad 2017, 23430

678728