Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zandvoort

Geldend van 14-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zandvoort
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zandvoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 5.4 lid 1 Wabo
  2. art. 5.5 Wabo
  3. art. 149 Gemw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2016 nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 140216

Z2016-001967