Algemene plaatselijke verordening 2016

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Wolden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2016
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels gevaarlijke en bijtende honden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging diverse artikelen.

22-12-2022

gmb-2023-559469

Onbekend.
02-12-2021 01-01-2024 Wijziging artikel 2.12, 2.41a, 2.48, 2.74, 3.5, 5.13, 5.32 en toevoeging artikel 2.41b, 2.50a

25-11-2021

gmb-2021-434577

Onbekend.
08-10-2021 02-12-2021 Wijziging artikel 2:59, invoeging artikel 2:59a en intrekking artikel 2:57

30-09-2021

gmb-2021-350172

Onbekend.
26-06-2020 08-10-2021 Invoeging artikel 2:48a, 5.13 en 5:14

18-06-2020

gmb-2020-161546

Onbekend.
13-02-2019 26-06-2020 Wijziging artikelen 5:17 t/m 5:20

31-05-2018

Digitaal Gemeenteblad

Onbekend
06-06-2018 13-02-2019 Invoeging artikel 2:41a

31-05-2018

Digitaal Gemeenteblad, nummer 10, 7 juni 2018

2343
23-06-2017 06-06-2018 Wijziging artikel 2:11

18-05-2017

Digitaal Gemeenteblad, nummer 6, 22 juni 2017

2343
10-11-2016 23-06-2017 Nieuwe regeling

29-09-2016

Digitaal Gemeenteblad

2123