Regeling vervallen per 31-12-2018

Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018

Geldend van 20-09-2016 t/m 30-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018
Citeertitel Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp cultuur, subsidies
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2016 31-12-2018 Nieuwe regeling

13-09-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5170

Onbekend