Verordening conversie geldleningen gezondheidszorg

Geldend van 03-07-1998 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening conversie geldleningen gezondheidszorg
Citeertitel Verordening conversie geldleningen gezondheidszorg
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-1998 Nieuwe regeling

17-06-1998

Provinciaal Blad 1998/62

J-735