Regeling vervallen per 18-07-2019

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Geldend van 01-10-2016 t/m 17-07-2019

Intitulé

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81170/ Raad-00130/7

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 10 mei 2016;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 15 juni 2016;

besluit:

De lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!' vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 7 juli 2016,
de griffier, de voorzitter,
M. van der Leur M. Besselink

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'