Regeling vervallen per 01-07-2021

Erfgoedverordening Alkmaar 2016

Geldend van 06-10-2016 t/m 30-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Alkmaar 2016
Citeertitel Erfgoedverordening Alkmaar
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Cultuurhistorie verordening Alkmaar. Deze regeling vervangt de Erfgoedverordening 2010 gemeente Schermer. Deze regeling vervangt de Monumentenverordening Graft-De Rijp.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2016 01-07-2021 nieuwe regeling

15-09-2016

Gemeenteblad 2016, 133537

.