Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Vaals

Geldend van 27-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Vaals
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Vaals
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.4 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 5.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 5.7 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2016 nieuwe regeling

19-09-2016

Gemeenteblad, 2016, 131805

16.0005427