Verordening op de instelling van een penning van verdienste van de gemeente Brummen

Geldend van 25-04-1969 t/m heden

Intitulé

Verordening op de instelling van een penning van verdienste van de gemeente Brummen

De raad der gemeente Brummen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 1969, no. 5;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING op de instelling van een penning van verdienst van de gemeente Brummen.

Artikel 1.

Ingesteld wordt een penning van verdienste van de gemeente Brummen.

Artikel 2.

Toekenning geschiedt door de raad bij een met reden omkleed besluit. De penning wordt, zo mogelijk in een plechtige zitting van de raad door de voorzitter uitgereikt.

Artikel 3.

  • 1. Voor toekenning komen in aanmerking natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen-niet rechtspersoon wegens belangrijke diensten de gemeente of de gemeenschap bewezen.

  • 2. In bijzondere gevallen kan de raad van de in het vorige lid omschreven redenen afwijken.

  • 3. Posthume toekenning is mogelijk.

Artikel 4.

De penning wordt vervaardigd van zilver. Zij heeft een diameter van 50 mm. De voorzijde is voorzien van het wapen van de gemeente met dooromheen de woorden: "GEMEENTE BRUMMEN".

De achterzijde wordt voorzien van een toepasselijke inscriptie.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 april 1969.
De raad voornoemd,
de voorzitter, de heer drs. H. Wielinga
de secretaris, de heer R. Santing