Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende bestuurlijke boeten Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten gemeente Zandvoort 2014

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende bestuurlijke boeten Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten gemeente Zandvoort 2014
Citeertitel Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten gemeente Zandvoort 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk VIIIA AWR
  2. art. 231 Gemw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort 2004.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2014 nieuwe regeling

25-02-2014

www.zandvoort.nl, 13-03-2014

2014/02/706