Regeling briefadres gemeente Zwolle 2016

Geldend van 16-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling briefadres gemeente Zwolle 2016
Citeertitel Regeling briefadres gemeente Zwolle 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp administratie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. briefadres gemeente Zwolle

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2016 nieuwe regeling

06-09-2016

Gemeenteblad 15-09-2016

cb 2016-09.06