Legesverordening Recreatieschap Spaarnwoude

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Spaarnwoude
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Legesverordening Recreatieschap Spaarnwoude
Citeertitel Legesverordening Recreatieschap Spaarnwoude
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp tarieven dienstverlening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-7598

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 54 lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Onbekend

17-12-2015

www.spaarnwoude.nl 18 december 2015

Onbekend