Regeling vervallen per 01-01-2024

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Geldend van 30-10-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Provinciewet
  5. Gemeentewet
  6. Algemene wet bestuursrecht
  7. Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is ook vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2021 01-01-2024 artikel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51

01-01-2020

prb-2021-10164

Onbekend.
23-03-2016 01-01-2016 30-10-2021 artikel 13, 33, 34, 50

06-11-2015

Staatscourant 2016, 14859

.