Regeling vervallen per 22-07-2017

Verordening van het algemeen bestuur van het Waddenfonds houdende subsidie Subsidieverordening Waddenfonds 2014

Geldend van 02-08-2016 t/m 21-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het Waddenfonds houdende subsidie Subsidieverordening Waddenfonds 2014
Citeertitel Subsidieverordening Waddenfonds 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 5 Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017. Het historisch overzicht is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2016 22-07-2017 artikel 1.1, hoofdstuk 5.4

30-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 390

.