Verordening vergoeding leden stembureaus

Geldend van 02-07-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening vergoeding leden stembureaus
Citeertitel Verordening vergoeding leden stembureaus
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp openbare orde en bevolking
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2009 01-06-2009 nieuwe regeling

25-06-2004

Gemeenteblad 2009, nr. 10

B09.000599
05-06-2004 02-07-2009 nieuwe regeling

27-05-2004

Gemeenteblad 2004, nr. 13

B04.000506