Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

Geldend van 18-08-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet publieke gezondheid
  2. Wet gemeenschappelijke regeling
  3. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2016 nieuwe regeling

12-07-2016

Staatscourant 2016, 43876

160011064