Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Instemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-44103

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8 en 9 en de bijlage van de Wet op de Veiligheidsregio's en artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2021 wijziging

15-06-2021

gmb-2021-239475

RIS309072 BSD/10122495
01-01-2016 19-08-2016 nieuwe regeling

05-01-2016

Gemeenteblad

BSD/2015.2370