Regeling vervallen per 21-07-2017

Instelling gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde houdende regels betreffende de gemeeschappelijke regeling Meerinzicht Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Geldend van 12-08-2016 t/m 20-07-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Ermelo
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Instelling gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde houdende regels betreffende de gemeeschappelijke regeling Meerinzicht Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. WGR
  2. Awb
  3. Gemw
  4. art. 30 lid 8 WOZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. De regeling heeft de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht in de gewijzigde versie, zoals ondertekend op 16 december 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2016 21-07-2017 nieuwe regeling

28-07-2016

Staatscourant 2016, 42914

.