Uitvoeringsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Heusden 2016

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Heusden 2016
Citeertitel Uitvoeringsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Heusden 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp burgerzaken huisvesting informatisering
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016 nieuw

26-07-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 1-8-2016

474802