Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015

Geldend van 02-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015
Citeertitel Aanwijsbesluit behorende bij APV 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Wijziging APV 2015
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2020 wijziging van de regeling

03-06-2020

gmb-2020-158767

Onbekend.
02-08-2016 02-07-2020 Nieuwe regeling

12-05-2016

gmb-20616-101150

Onbekend.