Regeling vervallen per 25-02-2022

Regeling integriteit Rotterdam bestuurders 2016

Geldend van 23-07-2016 t/m 24-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling integriteit Rotterdam bestuurders 2016
Citeertitel Regeling integriteit Rotterdamse bestuurders 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 41c, tweede lid
  2. Gemeentewet, art. 69, tweede lid
  3. Gemeentewet, art. 170

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2016 25-02-2022 Nieuwe regeling

07-07-2016

gmb-2016-100639

Gemeenteblad 2016, nummer 135