Mandaat GGD Hart voor Brabant toezichthouder WMO

Geldend van 29-07-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2016

Intitulé

Mandaat GGD Hart voor Brabant toezichthouder WMO

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 juli 2016,

gelet op: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene wet bestuursrecht,

besloten:

 • ·

  in te stemmen met de bijgevoegde offerte en op basis daarvan de GGD Hart voor Brabant per 1 juli 2016 tot 1 januari 2017 de opdracht te geven om de functie als toezichthouder Wmo, zowel reactief als proactief, uit te voeren;

 • ·

  de kosten hiervan ten laste te brengen van een voor de Wmo beschikbaar budget;

 • ·

  in navolging daarvan de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 in samenhang met artikel 5:11 Awb;

 • ·

  de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant te mandateren om personen werkzaam onder diens verantwoordelijkheid namens het college aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 in samenhang met artikel 5:11 Awb;

 • ·

  waarbij het college en de toezichthouder gezamenlijk bepalen hoe de toezichthouder het toezicht uitvoert;

 • ·

  dat dit aanwijzings- en mandaatbesluit in werking treedt op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt.

 • namens het college van Heusden

  de secretaris,

 • mr. H.J.M. Timmermans