Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen

Geldend van 22-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen
Citeertitel Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Participatiewet / Werk en Inkomen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

4:81 AWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging komen hiermee te vervallen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2016 Onbekend

12-07-2016

Elektronisch gemeenteblad en Jutter / Hofgeest donderdag 21 juli 2016

B16.0312