Regeling vervalt per 19-06-2024

Overig besluit van algemene strekking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende de instelling van een adviescommissie inzake de uitvoering van het project Peelvenen Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen

Geldend van 20-07-2016 t/m 18-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Overig besluit van algemene strekking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende de instelling van een adviescommissie inzake de uitvoering van het project Peelvenen Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen
Citeertitel Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, natuur en landschap
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 82 PW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2016 19-06-2024 nieuwe regeling

12-07-2016

Provinciaal blad 2016, 108

4017104