Regeling vervallen per 01-01-2024

ASV Westland 2016

Geldend van 27-07-2016 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling ASV Westland 2016
Citeertitel ASV Westland 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-34478

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149 Gemw
  2. Awb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening Westland 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2016 01-01-2024 nieuwe regeling

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, 101113

.