Regeling vervallen per 15-03-2022

Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2016

Geldend van 15-07-2016 t/m 14-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2016
Citeertitel Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2003 wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016 15-03-2022 Nieuwe regeling

07-07-2016

gmb-2016-100431

Gemeenteblad 2016, nummer 132