Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam

Geldend van 11-04-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam
Citeertitel Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Algemene subsidieverordening Edam-Volendam, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelverordening Ledensubsidie Amateurkunst gemeente Edam-Volendam 2004 en op onderdelen de Subsidieregeling sociale samenhang en leefbaarheid Zeevang en de Subsidieregeling incidentele subsidies Zeevang.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2020 art. 5

07-04-2020

gmb-2020-94928

D-ADV-2005569
29-07-2016 11-04-2020 nieuwe regeling

26-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 104203, 28-07-2016

D-1603004/D-ADV-1600860