Algemene subsidieverordening Edam-Volendam

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Edam-Volendam
Citeertitel Algemene subsidieverordening Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-6316

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 156
  3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening, gemeente Edam-Volendam en de Algemene subsidieverordening Zeevang.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016;

Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016;

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016;

Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016;

Subsidieregeling kunst en cultuur Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016;

Subsidieregeling sport Edam-Volendam, inwerking getreden op 29-07-2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022 art. 5, toelichting art. 5

27-01-2022

gmb-2022-43993

D-1603004/D-RB-21166490
25-12-2019 03-02-2022 art. 6

19-12-2019

gmb-2019-298365

D-1603004
29-07-2016 25-12-2019 nieuwe regeling

14-07-2016

Gemeenteblad nr. 104199, 28-07-2016

67-2016/12