Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam

Geldend van 29-07-2016 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam
Citeertitel Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Algemene subsidieverordening Edam-Volendam, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Edam-Volendam 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2016 01-01-2024 nieuwe regeling

26-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 104206, 28-07-2016

D-1603004/D-ADV-1600860