Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016

Geldend van 13-07-2016 t/m 17-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 jo. art. 149
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle regelingen, vastgesteld op grond van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2015, blijven van kracht. Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Alle reglingen, vastgesteld op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2015, blijven van kracht.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2017 16-12-2020 art. 1:3, 1:8, 2:1, 2:9, 2:10, 2:12, 2:23b, 2:23k, 2:25, 2:28, 2:29, 2:39, 2:57, 2:60, 2:64, 2:67, 2:72, 2:77, 3:3, 4:6, 4:6c, 4:6d, 4:11, 4:18, 5:2, 5:3, 5:4, 5:6, 5:7, 5:8, 5:11, 5:13, 5:18, 5:33, 5:34

15-12-2016

Gemeenteblad 2017, 7876

Z-16-71649/8183
13-07-2016 18-01-2017 Nieuwe regeling

16-06-2016

Gemeenteblad 2016, 93381

Z-15-50961/46857