Regeling vervallen per 19-03-2021

Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam

Geldend van 29-07-2016 t/m 18-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam
Citeertitel Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Algemene subsidieverordening Edam-Volendam, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt op onderdelen de Subsidieregeling sociale samenhang en leefbaarheid Zeevang.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2016 19-03-2021 nieuwe regeling

26-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 104209, 28-07-2016

D-1603004/D-ADV-1600860