Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004

Geldend van 08-04-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dronten 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onderwijswetgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2006 div. artikelen

30-03-2006

Gemeenteblad 2006, nr. 11

B06.000171