Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk

Geldend van 21-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk
Citeertitel Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene sub­sidieverordening gemeente Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2016 Nieuwe regeling

05-07-2016

Moerdijkse Bode week 29, 2016

Onbekend