Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wijdemeren

Geldend van 23-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wijdemeren
Citeertitel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wijdemeren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4, eerste lid
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.5
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Gemeentewet, art. 156, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de verordening treedt deze in werking op de 8ste dag na bekendmaking.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2016 Nieuwe regeling

07-07-2016

gmb-2016-96067

Onbekend.