Regeling vervallen per 01-01-2017

Financiële verordening gemeente Zutphen 2016

Geldend van 21-07-2016 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Zutphen 2016
Citeertitel Financiële verordening gemeente Zutphen 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2016 01-01-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

23-05-2016

GVOP 2016, nr. 95604, 20-07-2016

71991