Overig besluit van algemene strekking van het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende verlenen mandaat Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2016

Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Overig besluit van algemene strekking van het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende verlenen mandaat Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2016
Citeertitel Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2016
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2016-33218

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 Awb
  2. titel 3 BW Boek 3
  3. art. 95 Wschw
  4. Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de door het college van dijkgraaf en heemraden verleende algemene (onder)mandaten, algemene machtigingen en algemene (onder)volmachten, de Regeling budgettering, de Mandaatregeling toepassing rechtspositieregelingen en de Mandaatregeling vergunningverlening en handhaving.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016 nieuwe regeling

05-07-2016

Waterschapsblad 2016, 5597

050716