Informatieverordening Middelburg 2016

Geldend van 24-08-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Informatieverordening Middelburg 2016
Citeertitel Informatieverordening Middelburg 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Archiefbescheiden en archiefbewaarplaats
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1 en art. 32, lid 2
  2. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 'Zeeuws Archief', artikelen 2b en 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Archiefverordening Middelburg 2004

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit Informatiebeheer Middelburg 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2016 Nieuwe regeling

27-06-2016

De Faam, 13-07-2016

B&W-voorstel 6 juni 2016 (16-95)