Regeling vervallen per 29-09-2020

Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016

Geldend van 06-07-2016 t/m 28-09-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Ridderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016
Citeertitel Verordening Algemene Begraafplaatsen Ridderkerk 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2016 29-09-2020 Nieuwe regeling

23-06-2016

gmb-2016-89600

1077957